borsbeek fusie, fusie beslissing, 18 december

Resultaat Volksraadpleging Borsbeek

Op 24 september 2023 werd er in Borsbeek een volksraadpleging gehouden over het principe van een gemeentefusie. Elke Borsbekenaar vanaf 16 jaar kon een antwoord geven op de vraag “Wenst u dat de gemeente Borsbeek gefuseerd wordt met de Stad Antwerpen? Ja of nee?”.

Na de sluiting van de stembureaus werd door het hoofdbureau aan het college medegedeeld dat 3.207 mensen zijn komen stemmen. Hiermee werd de participatiedrempel van 20% gehaald en konden de stemmen geteld worden. 623 (19,43%) stemden ja, 2481 (77,36%) antwoordden β€˜nee’ en 102 (3%) stemden blanco of ongeldig. Van de 8.966 deelnemingsgerechtigde Borsbekenaren hebben er 5.759 (64%) niet deelgenomen.

Dit resultaat werd meteen via een collegebesluit meegedeeld op Borsbeek.be/volksraadpleging.

Burgemeester Dis Van Berckelaer: β€œJammer om te horen dat de β€˜nee’ stem vandaag in de meerderheid was. We nemen bezorgdheden van burgers mee. Een ja of nee antwoord op deze korte vraag zegt natuurlijk niet zoveel, we hebben vooral naar inhoudelijke vragen en kritiek geluisterd in het participatietraject en in de vragen die we van de Borsbekenaren ontvingen de afgelopen maanden. Die informatie werd ook al meegenomen in politiek overleg met Antwerpen.”

Op 18 december 2023 nemen de gemeenteraden van gemeente Borsbeek en stad Antwerpen de uiteindelijke beslissing om al dan niet te fuseren.

Meer weten over de fusie? Bekijk de andere artikels en de veelgestelde vragen.

Deel dit bericht