Waarom een fusie?

Een sterke toekomst voor Borsbeek, daar werken we hard aan. Maar als kleine gemeente staan we steeds meer onder druk en wordt het moeilijker om de Borsbekenaren snel en goed te kunnen helpen.

Zo’n sterke toekomst voor Borsbeek, die maken we niet alleen.

Daarom lieten de burgemeesters van Gemeente Borsbeek en Stad Antwerpen op 28 januari 2022 weten dat ze de intentie hebben om te fusioneren.

Eind december valt de beslissing

In de loop van 2023 onderzoeken we wat een fusie tussen Antwerpen en Borsbeek in de praktijk betekent voor de Borsbekenaar.

We leggen alle cijfers en argumenten op tafel en zetten de voordelen en nadelen naast elkaar. We luisteren naar de vragen en bezorgdheden van de Borsbekenaar en we werken samen met Stad Antwerpen aan duidelijke antwoorden.

Na een periode van uitgebreid onderzoek, nemen de gemeenteraden van Gemeente Borsbeek en Stad Antwerpen op 18 december 2023 de uiteindelijke beslissing.

Het standpunt van de Borsbekenaar

In de gesprekken die we als gemeentebestuur met Stad Antwerpen hebben, vertrekken we vanuit het standpunt van de Borsbekenaar. Alle voorstellen en vragen die op tafel komen, toetsen we af aan deze 3 principes:

borsbeekfusie.be

1. Beter voor de Borsbekenaar

We combineren het beste van twee werelden:

Het grote aanbod aan Antwerpse faciliteiten, waar de stad sterk in is, zal nog toegankelijker worden voor Borsbekenaren. En dat aan dezelfde tarieven als wat de Antwerpenaar ervoor betaalt. Een avondje naar het culturele centrum of gaan zwemmen in Deurne wordt zo een pak goedkoper.

Onze verenigingen (bv. voor jeugd of senioren) en lokale handelaars krijgen toegang tot nieuwe subsidieopties van Stad Antwerpen. Dankzij experts op de stadsdienst, kunnen we daarnaast ook sterkere dossiers indienen voor Vlaamse, federale en Europese subsidies. 

Een fusie tussen Vlaamse gemeenten wordt trouwens beloond door de Vlaamse overheid. Naast een eenmalige fusiebonus, komt er elk jaar nog zo’n 5 miljoen euro extra vrij voor het Gemeentefonds. Een deel van dit bedrag zal dus ook in District Borsbeek geïnvesteerd worden. Met deze financiële steun kunnen we onder meer Borsbeekse straten en pleinen die dringend aan vernieuwing toe zijn, hun welverdiende opknapbeurt geven.

De vernieuwingen rond Fort 3 voeren we uit zoals gepland. Dit blijft de groene long van Borsbeek en het wordt een centrale plaats voor ontspanning en cultuur. 

borsbeekfusie.be

2. De Borsbekenaar blijft Borsbekenaar

In een fusie met Stad Antwerpen, moeten we niet op zoek naar een nieuwe naam voor onze gemeente. Borsbeek wordt district Borsbeek. We behouden eigen bevoegdheden zoals sport, jeugd, senioren en cultuur en we blijven bouwen aan de identiteit van de Borsbekenaar. Onze sterke wijkwerkingen worden meer ondersteund en wijkfeesten blijven zorgen voor meer verbondenheid.

borsbeekfusie.be

3. We blijven dicht bij de burger

Voor je rijbewijs, je nieuwe identiteitskaart of om een geboorte aan te geven, kun je terecht in het Borsbeekse Districthuis. Voor deze basisdiensten rond burgerzaken blijf je dus op het huidige Gemeentehuis van Borsbeek op het juiste adres. 

Huwelijksceremonies blijven we in onze prachtige en historische ‘De Luitenant’ vieren. Ook Tirolerhof blijft een centrale ontmoetingsplaats voor een kopje koffie, een bezoek aan Twinkeltje of je afspraak bij Huis van het Kind. 

Net zoals bij onze huidige gemeenteraadsverkiezingen, zul je als burger elke 6 jaar je stem kunnen uitbrengen. De Borsbekenaar beslist dus wie er in de Districtsraad van Borsbeek mag zetelen. 

En we luisteren

We betrekken de burgers, het personeel, de adviesraden en de gemeenteraadsleden actief bij het fusieonderzoek.

Van begin maart tot eind mei 2023 organiseerden we klankbordgroepen voor de Borsbekenaar. We namen een duik in vijf specifieke thema’s (denk bijvoorbeeld aan veiligheid, onderwijs en vrije tijd). De rapporten en presentaties van deze participatiemomenten vind je hier.

Zo blijf je op de hoogte van al het fusienieuws

In de volgende edities van InfoBorsbeek krijg je telkens een samenvatting van het belangrijkste nieuws rond de fusie.

Op deze website vind je achtergrondinformatie, een antwoord op veelgestelde vragen en de tijdlijn van het fusietraject.

Meld je aan om de e-nieuwsbrief te ontvangen, zodat het nieuws rond de fusie rechtstreeks in je inbox belandt. Voor vragen over de fusie kun je mailen naar [email protected].

Deel dit bericht

Een initiatief van