borsbeek fusie, fusie beslissing, 18 december

13 werkbanken voeren onderzoek rond fusie met Antwerpen

Op dit moment voeren Borsbeek en Antwerpen uitgebreid onderzoek. Dertien werkbanken onderzoeken wat de impact zal zijn van een fusie tussen Borsbeek en Antwerpen. Elke werkbank bestaat uit medewerkers van beide gemeenten. Ze pluizen contracten uit, vergelijken de regels en procedures en ze leren elkaars werking kennen. Elke dag komt daar nieuwe informatie bij en krijgen de werkbanken een duidelijker zicht op de verschillende thema’s.  

Die informatie gaat naar een stuurgroep met – onder andere – de algemene en financiële directeurs van beide gemeenten. Ze houden de vinger aan de pols en bekijken regelmatig voor welke punten verder onderzoek nodig is. De stuurgroep neemt trouwens geen enkele beslissing tijdens dit onderzoekstraject.

Het gaat vooruit

Op 7 februari en 21 maart kwam de stuurgroep bijeen en volgden ze de vooruitgang op van volgende actiepunten: 

Sociaal welzijn

Als er een fusie komt, zal Borsbeek kunnen rekenen op een uitgebreid netwerk van dag- en nachtopvang en kunnen we ook beroep doen op nood- en doorstartwoningen van Antwerpen. Nu hebben we maar een beperkt aantal woningen die we huren op de private markt. Omdat het aanbod zo beperkt is, kunnen we niet altijd de hulp bieden die nodig is.

Borsbeek heeft op dit moment één jeugdmedewerker. Dat is vrij beperkt, zeker tegenover het grote aantal Borsbeekse jongeren die op zoek zijn naar steun of gerichte hulp. Antwerpen heeft samenwerkingsverbanden met tal van vzw’s die hun werking bij een fusie kunnen uitbreiden naar het Borsbeekse grondgebied.  

Vrije tijd

We maakten een vergelijking tussen de uitleendiensten van Antwerpen en Borsbeek. Daaruit blijkt we dat er een veel uitgebreider assortiment is in Antwerpen. Het materiaal wordt er ook goed verzorgd en gecontroleerd. We zien wel dat de aanvraagperiode langer is en de kostprijs voor ontleningen wat hoger ligt dan in Borsbeek.  

Personeel

Wie beslist er over de aanwerving van nieuwe medewerkers voor de gemeente: de algemeen directeur of het college?  

Algemene werking

Welke intercommunales werken er in Borsbeek en Antwerpen? Dit zijn samenwerkingsverbanden die specifieke diensten opnemen, zoals we in Borsbeek op de intercommunale “IGEAN” rekenen voor afval, milieu- en woonbeleid en arbeidsveiligheid. 

Er zijn nog geen actiepunten waarvan het onderzoek volledig is afgerond, maar hier kun je wel een overzicht zien van alle actiepunten waar de 13 werkbanken aan werken.  

Een informatiebrochure voor alle Borsbekenaren 

In juni ronden we de werkbanken af en worden alle voor- en nadelen van een fusie met Antwerpen, in een informatiebrochure gegoten. Deze informatiebrochure mag elke Borsbekenaar in de loop van augustus in de brievenbus verwachten.  

Op basis van die informatie gaat het college en de gemeenteraad van Borsbeek verder aan de slag. Zij zullen in de gesprekken met Antwerpen altijd volgende uitgangspunten nemen:  


 1. Beter voor de Borsbekenaar 

2. De Borsbekenaar blijft Borsbekenaar 

3. We blijven dicht bij de burger 

De gemeenteraden van Borsbeek en Antwerpen zullen uiteindelijk op 18 december 2023 de beslissing nemen. Als er voor een fusie met Antwerpen gekozen wordt, betekent dit dat we vanaf 1 januari 2025 starten als District Borsbeek, het tiende district van Antwerpen

Deel dit bericht