Volksraadpleging over fusie op 24 september 2023

Eind vorig jaar lieten burgers van Borsbeek zich horen, via een petitie stelden ze heel wat vragen bij een mogelijke fusie met Antwerpen.

We hebben deze oproep om meer communicatie en inspraak gehoord en zijn meteen een versnelling hoger geschakeld. De communicatie kreeg versterking (onder meer met deze nieuwe fusiewebsite en een online nieuwsbrief), en we organiseren in de komende weken vijf thematische klankbordgroepen. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de vragen en bezorgdheden van de Borsbekenaar.

Daarnaast wordt ook de gevraagde Volksraadpleging georganiseerd

De gemeenteraad (op 27 februari 2023) besliste dat de volksraadpleging op zondag 24 september 2023 (8u – 13u) zal plaatsvinden. Elke Borsbekenaar vanaf 16 jaar zal een antwoord kunnen geven op de vraag “Wenst u dat de gemeente Borsbeek gefuseerd wordt met de Stad Antwerpen? Ja of nee?”.

Waarom op 24 september?

Tot juni 2023 voeren we in verschillende werkbanken een onderzoek naar de impact van een fusie op Borsbeek en Antwerpen. De resultaten van dit onderzoek verwerken we in een duidelijke informatiebrochure die in de bus van elke Borsbekenaar zal vallen. Zo krijg je als inwoner van Borsbeek een zicht op alle voor- en nadelen van de fusie en kun je een geïnformeerde stem uitbrengen.

De zomermaanden en de drukke start van het nieuwe schooljaar, zijn geen ideale momenten om alle burgers op te roepen. Een volksraadpleging in september is trouwens nog ruim op tijd voor de definitieve beslissing over de fusie. Die valt op de gemeenteraad van 18 december 2023.

Hier vind je de volledige tijdlijn van het traject.

Deel dit bericht