Veilige dienstverlening

Het lokaal van bestuur van Borsbeek ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om jouw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren. Want we vinden de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens uitermate belangrijk. Via deze privacyverklaring willen wij een duidelijke richting geven aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens en laten zien hoe we de privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van ons lokaal bestuur en in lijn met alle relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Hoe komen mijn gegevens bij het lokaal bestuur terecht?

Als je gebruik maakt van diensten of producten van het lokaal bestuur, dan hebben we geregeld gegevens van jou nodig. Die bezorg je ons bijvoorbeeld via een e-formulier op onze website, per telefoon of aan het loket. Soms ontvangen we ook gegevens van andere overheidsinstanties en zorginstellingen in het kader van jouw aanvraag. Daarnaast maakt het lokaal bestuur gebruik van bovenlokale authentieke bronnen zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, …

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben:

Toestemming

Wanneer dit nodig is, zullen we jouw toestemming vragen om jouw gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan je steeds jouw toestemming intrekken.

Wat met foto’s?

Binnen de werking van onze diensten kunnen we foto’s of opnames maken waarop ook bezoekers of gebruikers van onze dienstverlening te zien zijn. We maken hier een duidelijk onderscheid tussen niet-gerichte en gerichte beelden:

We vragen niet wat we al weten

De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we dit niet steeds opnieuw moeten vragen.

Hergebruik

We kunnen jouw contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om jou bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.

De computer zegt “nee”

Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te leveren aan burgers.

Bewaartermijn

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving.

Baas over jouw gegevens

Jij blijft baas over jouw gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van jou bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als jouw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we jou daar steeds van op de hoogte stellen.

Als je denkt dat je zelf een zwakke plek in één van onze (digitale) diensten hebt gevonden, of je vertrouwelijke informatie kan zien of benaderen willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken wij jou om deze informatie met ons te delen.

Contactgegevens

Bij vragen of klachten kan je steeds terecht bij ons lokaal bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

We toetsen ons informatieveiligheidsbeleid regelmatig aan de wetgeving en nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor kunnen we deze privacyverklaring aanpassen. De laatste versie kan je altijd op onze website https://www.borsbeek.be/privacy terugvinden.