Over deze fusieafspraken beslissen de gemeenteraden van Antwerpen en Borsbeek op 18 december  

Op 18 december 2023 valt in de gemeenteraad van Antwerpen en Borsbeek de definitieve beslissing of Borsbeek het tiende district van Antwerpen wordt. Aan deze beslissing is heel wat voorbereiding en onderzoek vooraf gegaan. Het resultaat van dit onderzoek vind je onder andere in de brochure die opgemaakt werd door Lokaal Bestuur Borsbeek, naar aanleiding van de volksraadpleging op 24 september 2023.  

Agenda gemeenteraad 

Op de agenda van de gemeenteraad van 18 december staan volgende punten: 

  • Goedkeuring notulen gemeenteraad – 27 november 2023 
  • Vaststelling aanpassing Meerjarenplan (MJP) 2020-2026 (deel gemeente en deel OCMW) 
  • Fusie – Vrijwillige samenvoeging gemeente Borsbeek met stad Antwerpen – Definitieve beslissing – Gezamenlijk voorstel tot samenvoeging 
  • Fusie – Vrijwillige samenvoeging gemeente Borsbeek met stad Antwerpen – Principieel akkoord van de gemeente Borsbeek voor de toetreding tot de Brandweer Zone Antwerpen 

Bij de definitieve fusiebeslissing wordt een transitienota besproken waarin de wederzijdse engagementen tussen Antwerpen en Borsbeek worden vastgelegd. Je kunt deze hier raadplegen

Volg de beslissing live 

De raadsvergadering is openbaar, dus iedereen kan deze gemeenteraad bijwonen. De deuren gaan open vanaf 19u30, de vergadering start om 20u.   

Vanwege beperkte zitplaatsen in de raadszaal, kun je de vergadering eveneens live volgen via borsbeek.be. De live streaming start om 20u.   

Deel dit bericht