Dicht bij de burger? Zo doen andere Antwerpse districten het!

Ken jij “Dees is wel Deurne”, de wijkmobiel van Wilrijk of de Burgerbegroting van Ekeren al? Of misschien doet “Ding Dong Deurne” wel een belletje rinkelen?  

Hoe zorgen de districten van Antwerpen ervoor dat ze hun eigenheid behouden en dicht bij de burger blijven? We keken over het muurtje naar bestaande districten en vonden 8 concrete voorbeelden die ons kunnen inspireren.  

18 april 2023 – Klankbordgroep “Interne werking & dienstverlening”

Laat van je horen

Op 18 april kon je deelnemen aan de klankbordgroep rond ‘interne werking en dienstverlening’. De aanwezige Borsbekenaren kregen toen deze projecten voor het eerst te zien en gingen in overleg over de sterke en zwakke punten van elk initiatief. Kon je er toen niet bij zijn? Dan krijg je hier nog even digitaal de kans om je stem over deze 8 voorbeelden te laten horen.  

Bekijk de 8 voorbeelden hieronder en stuur via het invulformulier je top 3 door.

Download hier de presentatie van de klankbordgroep

1. Uitgebreide uitleendienst – Sporting A

Sport- en spelmateriaal voor het jaarlijkse straatfeest, een originele teambuilding, een onvergetelijk schoolfeest, vind je zeker in het uitgebreide aanbod van de Sporting A uitleendienst. Een greep uit de succesmaterialen: mountainbikes, inlineskates, kleuterspeelsets, hockeysets, tennisrackets … Reserveren kan eenvoudig online en voor een lage prijs. Verenigingen kunnen dit materiaal zelfs gratis gebruiken, zij betalen enkel vervoerskosten.

Daarnaast heeft Stad Antwerpen ook een interessante samenwerking met een gespecialiseerd verhuurbedrijf voor audiovisueel materiaal. Zo krijgen jongeren en jeugdverenigingen toegang tot een hele resem aan DJ-sets , beamers en ander materiaal.

2. Dees is wel Deurne

“Dees is wel Deurne”

Met de campagne “Dees is wel Deurne” zet district Deurne een unieke communicatiestrategie op om de sterktes en de eigenheid van het district in de kijker te zetten. “Verbinding” is het centrale woord. Dit doet Deurne onder andere door hun “Zotte Zondag” in april, een dag vol activiteiten aan het districthuis. En dat Deurne niet terugdeinst voor woordgrapjes, toont het districthuis met het “Deur(ne)mat gooien”.

3. Tradities in ere

WILRIJK – Foto: Tom Cornille

In Wilrijk kiest het districtsbestuur voor evenementen die de unieke dorpscultuur uitdragen. Met een vijfjaarlijkse Geitestoet zet Wilrijk haar Keltische geschiedenis als ‘Geitendorp’ in de kijker.

Al sinds 1702 vieren de ‘oudste bewoners van Borgerhout’ hun verjaardag met een uitgebreide ‘Reuskesstoet’.

En in Berendrecht-Zandvliet-Lillo zorgt een tweejaarlijkse tulpenpluk voor een prachtig kleurenpallet.

4. Districten ondersteunen wijk- en burgerinitiatieven

Dorpsmakers Ekeren

Dorpsmakers zorgen in Ekeren voor een leefbare woonomgeving en brengen harmonie in de samenleving. Het district ondersteunt dit door bv. Straatfeesten te ondersteunen, door lentepoets te organiseren en via buurtcontracten waarin je samen met enkele buren voor de aanplanting en verzorging van een bloembak of plantenstrook zorgt.

Via ‘Ding Dong Deurne’ wil het district Deurne de buurtbewoners motiveren om zelf buurtinitiatieven op te zetten en te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een buurtfeest, buurtboost op vlak van properheid of sociale hulp, vergroeningsactiviteiten, speelstraten…

5. Burgerbegroting

In District Antwerpen wordt 10% van het jaarbudget (1,4 miljoen in 2023) bepaald door een burgerbegroting. Voor 2023 wordt dit budget verdeeld over vijf gekozen thema’s: betere voetpaden, groen in straten, meer bomen, ontharden en fietsvriendelijke straten.

District Ekeren houdt jaarlijks 10.000 euro opzij waar de Ekerenaren samen over kunnen beslissen. Elke burger (boven 16 jaar) kan een projectvoorstel indienen. Via een digitale voorstellingsmarkt beslissen de bewoners samen welke projecten uitgevoerd zullen worden.

6. Sterk uitgebouwd E-loket

Een uitgebreid en gebruiksvriendelijk e-loket zorgt ervoor dat je voor de meeste aanvragen niet meer hoeft te verplaatsen. Afspraken maken, vergunningen of attesten aanvragen en zelfs chatten met medewerkers, kan allemaal via het E-loket.

7. Buurtmobiel Deurne

Buurtmobiel Deurne

Met dit unieke mobiele concept wil district Deurne de participatie en inspraak van burgers verhogen.

Districtsmedewerkers trekken ermee op straat om Deurnenaren ter plaatste te informeren (bijv. bij grote werken)

Verenigingen kunnen het ook uitlenen voor openlucht evenementen (EHBO-post, schuilhut…)

8. Wilrijk Aan Zet

Wilrijk aan zet – inspraakmomenten

Ook Wilrijk zet een resem aan digitale én fysieke oplossingen in om de participatie en inspraak te verhogen. Zo kun je via een meldingsapp rechtstreeks een melding maken wanneer je afval opmerkt in je wijk, of een beschadiging ziet. Er is een ideeënbus in het Districthuis en de wijkmobiel en wijkbabbels zorgen ervoor dat het bestuur dicht bij de burger blijft in Wilrijk.  

  

Deel dit bericht